Ksenija Stevanović, rođena 1988. godine, je veoma kvalifikovana i posvećena fizioterapeutkinja sa snažnom akademskom pozadinom u oblasti zdravstvenih nauka. Završila je srednju medicinsku školu u Beogradu, nakon čega je nastavila studije na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, gde je produbila svoje znanje i stručnost u polju fizioterapije.

Tokom svog akademskog puta, Ksenija je imala priliku da stiče praksu u različitim zdravstvenim ustanovama u Beogradu. Dodatno unapređujući svoju profesionalnu stručnost, obavila je pripravnički staž u poznatoj Opštoj bolnici Zemun.

Ksenija nije samo posvećena svom poslu, već je i veoma vredna i komunikativna. Spremnost da stalno usavršava svoje veštine i prihvata timski rad osigurava da bude u korak sa najnovijim praksama u oblasti fizioterapije. Stalno je posvećena pružanju najvišeg standarda zdravstvene zaštite, što odražava njenu posvećenost i strast prema izabranom profesionalnom putu.