Dr Miodrag Milojević, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Radno iskustvo sticao je u desetogodišnjem svakodnevnom radu sa velikim brojem pacijenata. Zaposlen je u Institutu za rehabilitaciju Beograd, organizacioni deo Selters Mladenovac. Veliko iskustvo ima u radu na polju stacionarne neurološke i ortopedske rehabilitacije. Položen subspecijalistički ispit iz Baromedicine. Član Udruženja za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu Srbije od 2014. godine. Dugogodišnji licencirani lekar Fudbalskog saveza Beograda. Pohađao je brojne edukacije iz oblasti mišićnoskeletne rehabilitacije i objavio više radova na nacionalnim i međunarodnim kongresima.