Jovana Živković je rođena 10.02.1998. godine u Smederevskoj Palanci. Srednju školu završila je svom rodnom gradu, nakon čega se opredelila za usavršavanje u oblasti medicine. Visoku zdravstvenu školu završila je u Ćupriji 2021. godine. Kroz svoje školovanje usavršavala se u različitim zdravstvenim ustanovama u Ćupriji i Sokobanji. Pripravnički staz je završila u Banji Kiseljak nakon čega je položila državni ispit i dobila licencu za rad. Jovana je mlada, profesionalna i posvećena svojoj profesiji. Komunikativna i spremna za stalna usavršavanja u oblasti fizikalne i kineziterapije.