Naš tim terapeuta pruža individualizovane programe vežbi i terapiju usmerenu na poboljšanje funkcionalnosti i kvaliteta života. Kroz fizikalnu terapiju, kineziterapiju i druge metode, radimo na jačanju mišića, obnavljanju motoričkih sposobnosti i povećanju samostalnosti. Naš cilj je da pomognemo pacijentima da prevaziđu izazove neuroloških stanja i postignu maksimalno moguće funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima.